Spøger det hos dig?


Oplever du uforklarlige ting? Det kan være i hjemmet, på din arbejdsplads eller andre steder.


Åndelig aktivitet i dit hjem kan vise sig på mange måder. Du hører måske lyde, ser skygger, har følelsen af ikke at være alene, døre åbner eller lukker, du hører stemmer, legetøj tænder af sig selv…. Mulighederne er mange.


DPA modtager tit henvendelser fra folk som er utrygge og søger svar på de uforklarlige oplevelser de har. Vi kan ikke afhjælpe problemet, men de vi tilbyde at lave en efterforskning hvor vi med vores professionelle udstyr samt erfaring, forsøger at finde svar på de ting som sker. Er fænomenerne af voldsom karakter, bærer præg af dæmonisk karakter eller er til meget stor gene, medbringer vi også ind imellem en clairvoyantuddannet rådgiver eller henviser til en som kan benyttes til en husrensning.


Vi tager ikke penge for vores efterforskninger, men kan opkræve et mindre beløb til at få dækket transportudgifter.


Hvordan foregår en efterforskning? Vi ankommer som regel hen af aftenen, sammen med klienten gennemgår vi steder og bliver informeret om hvilke rum som har de største aktiviteter. Vi opsætter derefter vores udstyr i form af infrarød videoovervågning, vildtkameraer, Rempods mv. (Se afsnittet om Udstyr). Herefter slukkes al lys og vores efterforskere går i gang med at forsøge at få kontakt til det som måtte være på stedet.

Vi tilbyder altid at klienten kan være med under efterforskningen hvis det ønskes.


Kontakt os på mail: info@paraweb.dk eller benyt nedenstående kontakt formular.